fbpx ...

תנאי שימוש

שימוש בכל דף ודף באתר או באיזה שירות או פעילות אחרת באתר כפוף לתקנון זה ומשכך חשובה במיוחד קריאת התקנון באופן קפדני והבנתו. השימוש כאמור מעיד כי קראת את התקנון ונתת לו את הסכמתך המלאה.

 • כללי
 1. ברוכים הבאים לאתר "אנגלית לעם" הפועל בכתובת: https://anglitlaam.com/ (להלן: "האתר") המציע ללקוחותיו שיעורי אנגלית מותאמים לכל הגילאים, ומחולקים לארבעה מסלולי לימוד:

לימוד אנגלית לילדים – מתאים לתלמידי בית ספר החל מכיתה א'.

אנגלית לסטודנטים – מתאים ללומדים לפסיכומטרי, מבחני אמיר/ם ולקורסים הדורשים אנגלית אקדמית. 

אנגלית למבוגרים – מתאים למי שמעוניין ללמוד אנגלית על כל חלקיה ולשבור את מחסום השפה.

אנגלית עסקית – מתאים למי שמעוניין לשפר את האנגלית בנושא עסקי ספציפי לפי בחירתו.

 1. לצורך הנוחות, קריאת התקנון מונגשת באמצעות כותרות, אך הן משמשות אך ורק לצורך ניווט ומציאת הנדרש בתקנון, ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון. בכל מקרה, בכל סתירה בין כותרת לבין תוכן התקנון – יגבר תוכן התקנון.
 2. מטעמי נוחות, מנוסח התקנון בגוף שני, אך הוא מופנה ומחייב את כל המשתמשים ו/או מי מטעמם בשירותים והפעילויות השונות של האתר. כמו כן, תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים כמובן הן לנשים והן לגברים כאחד.
 3. מובהר כי כל המידע המופיע באתר זה עשוי להתעדכן מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת הנהלת האתר. חל עליך איסור לעשות שימוש בלתי חוקי במידע, לערוך אותו או לעשות בו שינויים מכל מין וסוג.
 • שירותים ופעילויות ספציפיות של האתר
 1. גישה לשירותי האתר עשויה להצריך מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר (כגון מכשיר טלפון-חכם, תוכנת זום, טאבלט וכד'). עליך לדאוג כי התוכנות הרלוונטיות לצפייה באתר יותקנו ויעודכנו כנדרש על המכשיר שבאמצעותו אתה מבקש לצרוך את השירותים. האתר אינה מבטיח שתוכן השירותים יהיה זמין ו/או נגיש בכל מכשיר או פלטפורמה.
 2. המוצרים והשירותים אשר יוצעו במסגרת האתר יכללו כל מוצר ו/או שירות אשר תבחר הנהלת האתר להציע לציבור לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. המידע אשר אליו מתייחסות הוראות תקנון זה (בין אם המידע יוצג על ידי האתר ובין אם המידע ימסר על ידך לאתר כאמור בתקנון זה) כולל כל כיתוב ו/או אלמנט חזותי ו/או אלמנט שמע ו/או עיצובם/עיבודם/עריכתם/דרך הצגתם, בכל מדיה דיגיטלית או אחרת, ובכלל זה מלל, תמונות, ציורים, אלמנטים גראפיים, רישומים, הדמיות, דגימות, קבצי קול או וידאו, נתונים, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, פורמט, ממשק, תו וכיוצ"ב (לעיל ולהלן: "מידע"). בכל מחלוקת פרשנית ונוכח הקצב המהיר בו חלים שינויים טכנולוגיים, מוסכם כי המונח "מידע" יפורש באופן הנרחב ביותר ובהתאם לעת הרלוונטית.
 3. מובהר כי על התלמיד להיות מוכן לשיעור, מחובר לחדר הזום של המורה ובעל תקשורת אינטרנט יציבה. המורה ימתין לתלמיד בחדר, אם התלמיד לא יכנס לאחר רבע שעה מהזמן שנקבע, השיעור ייחשב כשיעור שהתקיים ולא יינתן החזר. עוד מובהר כי החברה רשאית לשנות את התכנים, השיעורים, שעות השיעורים, לו"ז קבוע, החבילות, מחירי השיעורים ותנאי השימוש ללא התראה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף לתלמיד את המורה לפי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לצורך ו/או מכל סיבה שהיא.
 • אפשרויות תשלום
 1. החברה מציעה ללקוחותיה שני מסלולי תשלום: (1) תשלום שבועי קבוע עבור הרשמה לשיעורים בודדים או "חד פעמיים" באמצעות הוראת קבע המוגדרת בכרטיס אשראי, הניתנת לביטול בכל עת על ידי שליחת בקשה בכתב לחברה בצור הקשר באתר או במייל. התלמיד יחויב בכל שבוע בין אם ביצע שיעורים ובין אם לא. במידה והתלמיד ביקש לבטל/לדחות שיעור בזמן ייצבר לו קרדיט לשיעור נוסף ללא תוספת תשלום; (2) רכישת "חבילת שיעורים" מותאמת אישית הניתנת לניצול תוך שנה ממועד הרכישה. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית/הוראת קבע חודשית או ביט. הלקוח רשאי לקבוע שיעורים בכל שעה שבה המורה זמין לשיעור או בתיאום שיעור קבוע מול נציגי החברה. מדיניות הביטולים כלפי רכישת חבילת שיעורים מפורטת להלן תחת "מדיניות ביטולים".
 2. עוד מובהר כי ככל שתבחר לרכוש שירותים, תידרש למסור לאתר פרטים שונים כתנאי לביצוע העסקה, לרבות הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז./ ח.פ., טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני וכו'. הנך מתחייב שכל הפרטים שתמסור כאמור יהיו נכונים ומדויקים, הן לצורך קבלת השירות הרלוונטי והן לצורך יצירת קשר עמך או זיהוי שלך. לאחר מסירת הפרטים כאמור, אתה תופנה לעיתים לתשלום באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית להנהלת האתר, אשר לאחריו תקבל הודעת אישור על ביצוע הזמנתך (להסרת ספקות מובהר כי תנאי להשתתפות בשיעור הינו הסדרת התשלום במלואו כאשר אי-תשלום עבור שיעור "חד פעמי" או עבור "חבילת שיעורים" הינו עילה להפסקת ההתקשרות מיידית מצד החברה ולא ינתן לתלמיד אפשרות גישה לשיעור או לחבילה לפי העניין).
 3. מדיניות ביטולים – מובהר כי לאור אופי חלק המוצרים והשירותים המופיעים באתר, חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (לרבות תקנות ביטול עסקה) לא חל על המוצרים/שירותים אשר סופקו לך כמותאמים אישית – למשל "חבילת השיעורים". מבלי לגרוע מהאמור, הינך רשאי לבטל את השתתפותך במסלול זה עד 14 ימים לפני מועד התחלת המסלול (דמי הביטול הינם בגובה של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם). ההודעה על הביטול תתבצע בכתב בלבד לכתובת המייל של החברה.
 4. מובהר כי במקרה של ביטול השתתפות מצידך (הפסקת שירות) בשיעור "חד פעמי" (הוראת קבע שבועית) יש לדווח על כך בהודעה לשירות הלקוחות במייל או בוואטסאפ הכתובים באתר- 24 שעות מינימום לפני המועד הנקוב, ותוכל לבחור בין אחת משתי האפשרויות: 1. ביטול עם קבלת החזר כספי בהתאם לגובה התשלום עבור שיעור אחד לכל היותר ובתנאי שהלקוח מבטל את לימודיו באנגלית לעם לאלתר. מסכום זה רשאית הנהלת האתר לנכות 5% בגין עמלות אשראי ודמי טיפול; או 2. דחייה המועד של השיעור למועד אחר, בהתאם לזמינות המורים ולהימצאות מקומות פנויים.
 5. מסלול הוראת קבע חודשית: הוראת הקבע תרד אוטומטית מידי חודש , לקוח יכול לבטל את המנוי שלו בהודעה כתובה לוואטסאפ (053-3743221) או למייל של שירות הלקוחות ([email protected]), הביטול יכנס לתוקף תוך 5 ימי עסקים ויחול על התשלומים העתידיים בלבד. התלמיד יוכל לנצל את השיעורים עליהם שילם עד תום החודש. בכל חודש (חודש מחושב מיום התשלום ע"י הלקוח ועד אותו יום בחודש שאחרי- לדוגמא 10.1 עד ה-10.2) יוקצו לתלמיד מספר שיעורים לשימושו לפי המסלול עליו הוא משלם. לא יינתנו החזרים בגין תלמיד שרכש מנוי חודשי ולא השתמש בשיעורים שהוקצו לו בחודש הנקוב. 
 6. להסרת ספקות, מובהר כי במידה והשיעור לא התבצע עקב סיבה שלא קשורה בתלמיד (בעיות מצד המורה) כי אז התלמיד יהיה זכאי לקבל קרדיט עבור שיעור השלמה לבחירתו לאותו החודש או לחודש אחריו.
 7.  
 • קניין רוחני
 • מובהר כי שירותי האתר, הפעילויות השונות במסגרתו, המוצרים והמידע, כוללים קניין רוחני של הנהלת האתר, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, זכויות פטנטים, סודות מסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במידע, ולך לא תהיה כל זכות מכל סוג במידע, מלבד הזכות לשימוש במידע לצרכיך האישיים/לימודיים בלבד, באופן סביר ומקובל, הכל בהתאם לתנאי תקנון זה.
 • בכל מקרה מובהר כי אין להעתיק, לצלם, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשתף, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר (לרבות תמונות ומידע חומרי לימוד), בלא קבלת הסכמה מפורשת של הנהלת האתר מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הכוונה גם לפרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.
 • אין באמור באתר או בתוכן המופיע בו, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר בלא אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.
 • הגבלת אחריות
 1. הנהלת האתר אינה אחראית לכל שימוש שתעשה באתר (לרבות בתכני שיעורי הלימוד ו/או באופן העברת התכנים לתלמיד ע"י מורים), ובכל מקרה, הנהלת האתר לא תישא באחריות אשר נובעת מהסתכמות ישירה ו/או עקיפה כאמור.
 2. למרות שהנהלת האתר משתדלת לפעול באופן שבמסגרתו המידע המוצג בו יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ו/או בדרך העברתו לגולש אם ע"י החברה ואם ע"י המורה. כל זאת עלול לנבוע מסיבות שונות וביניהן תקלות טכניות ו/או טעויות אנוש ו/או בשל צדדים שלישיים ו/או מכל טעם אחר. ליקויים או טעויות או שיבושים וכדומה, כאמור, אף עשויים לחזור על עצמם, בכלל ואף לאחר שתוקנו.
 3. בכל מקרה, האתר, לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או לכל מי שעושה שימוש במידע יחד איתך ו/או לכל צד שלישי אחר בגין השימוש בשירותי האתר ו/או במידע ו/או בתוכנו.
 4. אתה מתחייב שלא לפרוץ ולא לנטרל כל אמצעי בטיחות או קוד אבטחה, מכל מין וסוג שהוא, נוכחי או עתידי, אשר קיימים בשירותי האתר. חל עליך איסור להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לצורך בידוד, סריקה או ליקוט של מידע או תכנים משירותי האתר לרבות לצורך יצירת מאגר או אוסף, הצגה או שידור מחדש של המידע, הצגת המידע בתוך מסגרת (Framing), הצגת המידע או תכנים ללא פרסומות או תכנים מסחריים אחרים, קישור המידע או האתר לתוכן אחר, הטמעת מידע (Embedding) וכיוצ"ב.
 • דיוור ישיר ושירותי דיוור
 1. שירותי האתר כוללים, מפעם לפעם, גם שירותי דיוור אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר דוגמת הודעות טקסט ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית, ובכלל זאת קבלת ניוזלטר). דיוור שכזה יכלול דיוור כללי כמו למשל פניות מהחברה בקשר לשיעורים ו/או מידע פרסומי והכל בהתאם להוראות ולהנחיות שיתנו על ידי האתר מעת לעת (להלן: "הדיוור"). הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע את הדיוור בעצמה או באמצעות שירותי דיוור אשר יסופקו על ידי הצדדים שלישיים.
 2. בהסכמתך להיות מנוי על שירות הדיוור ובמתן הסכמתך לתקנון זה, אתה מצהיר ומאשר שידועות לך הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, וכי אתה מסכים במפורש שיישלח לך ע"י האתר דיוור, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) ו/או בכל דרך עתידית רלוונטית.
 3. אתה תוכל להתנתק מהשירות בכל עת, על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק, וכן ע"י פנייה לשירות הלקוחות של האתר. ככל שתבחר להתנתק, תוכך להירשם מחדש לשירות האמור באמצעות פנייה חוזרת לשירות הלקוחות של האתר.
 • הוראות כלליות
 1. הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות את הוראות תקנון זה וכללי השימוש בשירותי האתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר האתר.
 2. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ו/או מי מטעמך לבין האתר ו/או מי מטעמה. אתה מצהיר בזאת כי אתה מודע לתקנון זה, כי קראת את כל הוראותיו ואתה מסכים להן, וכי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר.
 3. אתה מתחייב לפצות ו/או לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות האתר ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי עקב שימושך בשירותי האתר שלא בהתאם להוראות תקנון זה.
 4. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 5. לפניות בנושא נגישות האתר ניתן ורצוי לפנות אלינו בלשונית "צור קשר" המופיעה בתחתית האתר.
דילוג לתוכן